Дейности

  • размер на шрифта

Проверка на сигнали за дискриминация и незаконни действия против личността на граждани (или организации) в областта на социалната и здравна политика и политиките на всеобхватно съдействие от страна на органи или служители на администрацията по реализиране правата на хората с увреждания;

Оказване на пълно съдействие на хора претърпели ампутации и насочване за качествено протезиране и рехабилитация.

Осъществяване на дейности (семинари, конференции, курсове и лекции) по проблемите на здравната политика, рехабилитация и интеграция след ампутация и протезиране.

Посредничество при установяването на контакт между международни и местни неправителствени организации, частния сектор и компетентните държавни институции и съответните общински органи.

Посредничество при решаване на дискусионни или спорни въпроси между засегнати страни възникнали в здравната област, интеграция и институционални и административни политики, включително чрез осигуряване процесуално представителство пред съда;

Извършване на експертизи в областта на: регулацията на медицинските изделия, помощни средства, импланти и лекарствена политика; Здравно осигуряване и здравен мениджмънт; Здравна политика; Икономика на здравеопазването; Финансов мениджмънт; Системи за осигуряване на качеството.

Още в тази категория: